Strona Główna

Aktualności

„Pro memoriał” dla Senatora

Wyrożnienie za dbałość o pamięc o ludziach i czynach

„Za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu”- w ten sposób doktor Jan Stanisław Ciechanowski, kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie uzasadnił wyróżnienie senatora Grzegorza Biereckiego medalem „Pro memoriał”. Przyznawana od 8 MAJA 2005 roku (60. rocznica zakończenia II wojny) odznaka, zaprojektowana przez artystów-medalierów Roussane i Andrzeja Nowakowskich, uznawana jest za jedno z najcenniejszych wyróżnień odnoszących się do okresu II wojny światowej i swoją symboliką nawiązuje do Orderu Virtuti Militari, Krzyża Walecznych oraz Krzyża Zasługi z Mieczami.

powrót...