Strona Główna

Aktualności

Anioły i kapitał

Fundacja Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie i Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej organizują na terenie czterech powiatów (bialskich: ziemskiego i grodzkiego, radzyńskiego oraz parczewskiego) konkurs „Podlasie ma biznes”. Celem przedsięwzięcia jest pomoc w realizacji marzeń o własnej firmie i biznesie.

Jeżeli masz pomysł na biznes, a nie posiadasz odpowiedniej ilości środków, ten konkurs jest właśnie dla ciebie. Zasady uczestnictwa są proste, a organizatorzy nie tylko oferują do 500 tys. złotych dla najlepszego (najlepszych) projektu, ale również szkolenia dla wszystkich uczestników.

Od samego początku nasz konkurs cieszy się ogromnym powodzeniem. Od 1 marca zanotowaliśmy ponad dwa tysiące wejść na stronie www.podlasiemabiznes.pl i 70 zgłoszeń do konkursu. Jeszcze do 31 marca za pośrednictwem naszej strony można składać zgłoszenia. W kwietniu wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w szkoleniach z zakresu sporządzania biznesplanu. Dotarło do nas wiele pytań o formę wsparcia.

Wyjaśniając w najprostszych słowach – nasz konkurs jest połączeniem aniołów biznesu i venture capital, czyli instrumentów rynku kapitałowego do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć. Nie wolno ich jednak ze sobą utożsamiać, są to bowiem dwa różne, uzupełniające się, źródła kapitału, które na dojrzałych rynkach kapitałowych ze sobą współpracują. Pierwsze z tych źródeł najczęściej tworzą zamożne osoby, które przeznaczają kapitał na finansowanie przedsięwzięć we wczesnych fazach rozwoju, w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów w firmie. Anioły biznesu inwestują własne fundusze, w przeciwieństwie do venture capitals, które zarządzają pulą środków innych kapitałodawców zgromadzonych w profesjonalnym funduszu. W obu przypadkach to finansujący, a nie pomysłodawcy, ponoszą ryzyko ewentualnego niepowodzenia inwestycji. Pomysłodawca ryzykuje tylko i wyłącznie swoim pomysłem.


Autor: Piotr Frankowski, Tygodnik Podlaski


powrót...