Strona Główna

Aktualności

Co na to minister ?

Oświadczenie skierowane do ministra ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie stanu drogi krajowej nr 63.

„W styczniu jeden z posłów zasugerował, że warto rozważyć wprowadzenie poboru opłat dla użytkowników aut osobowych za przejazd drogami krajowymi, które są własnością Skarbu Państwa. Podróżując samochodem po terenie Lubelszczyzny przemieszczałem się (drogą krajową – przypis redakcji) pomiędzy Radzyniem Podlaskim a Wisznicami. Pragnę Pana Ministra poinformować, w jakim stanie znajduje się ta droga. Na odcinku 33 km łączącym Radzyń Podlaski z Polubiczami w gminie Wisznice droga stanowi ciąg pęknięć i załamań asfaltu. Podróż nawet z prędkością 40 km/h pozostawia niezapomniane, negatywne, wspomnienia. Jest to droga prowadząca do granicy Polski, a tym samym do granicy Unii. Tą drogą poruszają się nie tylko użytkownicy aut osobowych, ale też policja, która ażeby dojechać do oddalonych o 40 km Kolembród, potrzebuje 50 minut. Jeszcze gorzej jest z transportem pogotowia ratunkowego, gdyż często się zdarza, że wizyta pogotowia wymaga transportu osoby poszkodowanej do szpitala, również znajdującego się w Radzyniu Podlaskim. Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo osób poruszających się drogami krajowymi, za stan których odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa, zwracam się z zapytaniem, kto i kiedy wyremontuje drogę krajową nr 63 na wskazywanym odcinku?”- napisał senator Grzegorz Bierecki w oświadczeniu do ministra transportu, Sławomira Nowaka.

Czekamy na odpowiedź, a jeszcze bardziej na działanie ministra. Zanim dojdzie do tragedii...


Autor: Wojciech Sumliński, Tygodnik Podlaski

powrót...