Strona Główna

Aktualności

Grzegorz Bierecki kandydatem do senatu RP

Grzegorz Bierecki kandydatem do senatu RP Grzegorz Bierecki - kandydat do Senatu ...

Materiał filmowy

Grzegorz Bierecki, prezes Kasy Krajowej SKOK, kontynuator myśli Lecha Kaczyńskiego, został kandydatem do Senatu w Białej Podlaskiej. Twórca Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, największego – poza Solidarnością - ruchu społecznego, który powstał w Polsce po roku 1989, już w czasie młodości angażował się w działania patriotyczno-społeczne.

Wtedy też rozpoczął współpracę z Lechem Kaczyńskiem, kierującym wówczas podziemną Solidarnością w Trójmieście. Po latach NZS uhonorował Grzegorza Biereckiego wyróżnieniem za wieloletnie wsparcie dla licznych projektów realizowanych przez zrzeszenie już w wolnej Polsce. Grzegorz Bierecki silnie związany był także z ruchem Solidarności. Jako działacz i pracownik NSZZ „Solidarność” uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu.

W porozumieniu ze swoim ówczesnym przełożonym, Lechem Kaczyńskim, Grzegorz Bierecki podjął się zadania znalezienia amerykańskich banków zainteresowanych wsparciem rozwoju polskiego rynku usług finansowych. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkał się z przedstawicielami unii kredytowych działających w USA, co zaowocowało kontaktem ze Światową Radą Unii Kredytowych – WOCCU skupiającą ponad 188 mln członków. W 2011 roku został jej pierwszym wiceprzewodniczącym.

Polskie SKOK-i ściśle współpracując z międzynarodowym ruchem spółdzielczości finansowej przy wielu projektach, nie zapominają o swych korzeniach. Zaangażowanie w liczne akcje pomocowe i edukacyjne, ochrona dziedzictwa polskiej kultury, przywiązanie do tradycji chrześcijańskiej – to podstawa działalności Kas.

powrót...