Strona Główna

Aktualności

Grzegorz Bierecki: Najważniejsi są klienci, czyli obywatele

Jednym z gości specjalnych odbywającego się w Sopocie, VI Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń był senator Grzegorz Bierecki, przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych.

Senator Grzegorz Bierecki, podczas wystąpienia na Kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń zwrócił szczególną uwagę na fakt, iż podstawą działania branży ubezpieczeniowej powinna być troska i klienta, czyli troska o obywatela. Jak zauważył przewodniczący komisji budżetów i finansów publicznych, na szczególną uwagę zasługuje działalność komisji odszkodowawczych, które często wykorzystują zaufanie klientów.

Bierecki zapowiedział, że kierowana przez niego senacka komisja przygotowuje rozwiązania, które pomogą ukrócić patologie. Senator zwrócił uwagę, że działalność kancelarii odszkodowawczych musi zostać uregulowana w 3 najważniejszych kwestiach:

- Aby wypłata odszkodowania zawsze była dla klienta! Żeby pieniądze nie były przetrzymywane przez kancelarie odszkodowawcze, a jak najszybciej przekazywane ludziom, co ograniczy niebezpieczeństwo upadku kancelarii i przepadku środków. Po drugie: konieczne jest uregulowanie wysokości prowizji pobieranych przez kancelarie odszkodowawcze. Mamy do czynienia z nadmiernym bogaceniem się kancelarii odszkodowawczych. Umowy często zawierane są  w momencie, kiedy klient nie jest do końca świadomy swoich decyzji (np. trauma po wypadku) a kancelaria ubezpieczeniowa w umowie dokonuje zapisu o 50 proc. prowizji. To jest kradzież w biały dzień. I trzecia rzecz, to zakaz pobierania wynagrodzenia kancelarii odszkodowawczych ze środków, które przeznaczone są na pokrycie kosztów leczenia. Nie może być tak, że na tym tracą klienci – podkreślał senator Bierecki. 

Przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów publicznych wyraził nadzieję, że uda się wprowadzić nowe rozwiązania jeszcze przed parlamentarnymi wakacjami. Bierecki podkreślił, że rozwiązania cieszą się poparciem ministerstwa finansów i ludzi.

- Mówimy o ograniczeniu patologicznych zjawisk, żeby nie niszczyć rynku. Komisja senacka zawsze z życzliwością będzie podchodzić do branży, o ile będzie ona wychodziła naprzeciw klientów, naprzeciw oczekiwaniom obywateli – podsumował Grzegorz Bierecki.

powrót...