Strona Główna

Aktualności

27 lipca 2011

Grzegorz Bierecki został jednogłośnie wybrany pierwszym wiceprzewodniczącym Światowej Rady Unii Kredytowych.

Grzegorz Bierecki został jednogłośnie wybrany pierwszym wiceprzewodniczącym Światowej Rady Unii Kredytowych. Grzegorz Bierecki podczas konferencji WOCCU

Podczas konferencji Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU) w Glasgow, 27 lipca 2011 roku, Grzegorz Bierecki, prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej został jednogłośnie wybrany pierwszym wiceprzewodniczącym Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU), wiodącej w świecie organizacji finansowej. W konferencji wzięło udział ponad 1700 przedstawicieli spółdzielczości finansowej z 62 krajów świata.

Światowa Światowa Rada Unii Kredytowych (World Council of Credit Unions, Inc.), z siedzibą w Madison w USA to międzynarodowy związek unii kredytowych. Działając od 1971 roku, zrzesza dzisiaj unie ze 100 krajów. Należy do nich ponad 188 milionów członków, skupionych w 52 945 Kasach. Aktywa unii kredytowych na świecie wynoszą niemal półtora biliona dolarów.

WOCCU występuje w imieniu unii kredytowych przed organizacjami międzynarodowymi i współpracuje z rządami krajowymi w celu udoskonalania prawodawstwa i ustalania zasad działania unii. Pomocowe programy WOCCU dały możliwość wprowadzenia nowych narzędzi i technologii wzmacniających rozwój i działanie unii kredytowych. Na całym świecie techniczne programy pomocowe Światowej Rady Unii Kredytowych dotarły do 71 krajów.

Światowa Rada Unii Kredytowych odgrywa fundamentalną rolę w regulacji finansów spółdzielczych w skali globalnej. WOCCU działa na rzecz koordynacji, regulowania i wzajemnego wspierania się unii kredytowych na całym świecie. Instytucje zrzeszone w WOCCU dbają o podnoszenie świadomości i krzewienie idei spółdzielczości wśród swoich członków.

WOCCU promuje system międzynarodowego zarządzania i działania w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa finansowego i ochrony konsumentów, które są wyznacznikami dla stabilnego rozwoju unii kredytowych.

Światowa Rada Unii Kredytowych co roku analizuje ponad 500 zagadnień związanych z rozwojem, trendami finansowymi i operacjami non-profit w skali globalnej. Dla zapewnienia stabilnego i zintegrowanego funkcjonowania unii kredytowych na całym świecie, WOCCU opracowała i regularnie rozwija modelowe podstawy funkcjonowania unii oraz wytyczne dla systemu prawa, które zostały zaadaptowane przez część krajów na świecie.

W Polsce unie kredytowe działają od 1992 roku pod nazwą kas kredytowych (SKOK). Polskie SKOK-i zrzeszają ponad 2,2 miliona członków i dysponują siecią 1854 oddziałów w całym kraju. Inicjatywa ich utworzenia powstała jednak znacznie wcześniej.

W 1989 roku Grzegorz Bierecki– w porozumieniu ze śp. Lechem Kaczyńskim – podjął się zadania znalezienia amerykańskich banków zainteresowanych wsparciem rozwoju polskiego rynku usług finansowych. Banki amerykańskie nie były zainteresowane taką współpracą, ale podczas wizyty narodził się pomysł odbudowania w Polsce ruchu samopomocy finansowej o spółdzielczym charakterze, takiej jak przedwojenne Kasy Stefczyka. Szczególnie ważne było tu osobiste spotkanie z panią Betty Kernaghan, członkinią i działaczką jednej z kas kredytowych w Kansas City. Później Grzegorz Bierecki spotkał się z oficjalnymi przedstawicielami unii kredytowych działających w USA i nawiązał kontakt ze Światową Radą Unii Kredytowych (WOCCU).

W 1991 roku miało miejsce pierwsze spotkanie przedstawicieli WOCCU z „Solidarnością”, w tym z Lechem Wałęsą i Lechem Kaczyńskim oraz z Ministerstwem Finansów i przedstawicielami Kościoła Katolickiego w celu ustalenia możliwości wsparcia przez WOCCU rozwoju unii kredytowych w Polsce.

Od 2001 roku Grzegorz Bierecki jest członkiem, a od 2005 również sekretarzem Rady Dyrektorów WOCCU. W lipcu 2011 roku został pierwszym wiceprzewodniczącym Światowej Rady Unii Kredytowych. Jest to aktualnie najwyższe stanowisko w strukturach finansowych świata, jakie sprawuje przedstawiciel Polski.

Decyzja o jego wyborze na to stanowisko świadczy o niesłabnącej renomie polskich kas kredytowych i stanowi wyróżnienie dla naszego kraju. Dynamiczny rozwój spółdzielczości finansowej sprawia, że polskie SKOK-i od lat stawiane są za wzór organizacji i symbol skutecznej walki z kryzysem ekonomicznym. Jest to również wielki sukces człowieka, który system kas kredytowych w Polsce zbudował od podstaw.

 
 

powrót...