Strona Główna

Aktualności

PiS nie zapomina o Polsce Wschodniej

Senator Grzegorz Bierecki uczestniczył w otwarciu w Białej Podlaskiej nowej placówki administracji państwowej - wydziału Inspekcji Trasportu Drogowego. Rozwój administracji państwowej na Południowym Podlasiu to wielki sukces w rozwoju naszego regionu. Z tej okazji, list do uczestników wydarzenia skierował lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. 

- Od lat głosimy hasło „Polska jest jedna”. Od lat mówimy, że nasza Ojczyzna musi się równomiernie rozwijać(…). Dziś rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawia to, co zmarnowały poprzednie rządy. Realizujemy program aktywizacji Polski wschodniej. Wprowadzamy mechanizmy służące temu, by ze wzrostu gospodarczego korzystało jak najwięcej Polaków, a nie tylko wybrane grupy społeczne, regiony geograficzne – napisał Jarosław Kaczyński w liście adresowanym do senatora Grzegorza Biereckiego, prezydenta Białej Podlaskiej Dariusza Stefaniuka i Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajadhura, z okazji otwarcia w Białej Podlaskiej nowej placówki administracji państwowej - wydziału Inspekcji Trasportu Drogowego.

Dzięki inwestycji już na starcie pracę znalazło 20 osób, a w przyszłym roku liczba ta ma się powiększyć. - Dążymy do tego, by Polska była krajem równych praw i równych szans, w którym każdy, niezależnie od tego, gdzie się urodził i z jakiego środowiska się wywodzi, ma takie same warunki życiowego startu. Jest moim marzeniem, by rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do zlikwidowania różnic w poziomie życia między dużymi, a mniejszymi ośrodkami, a z drugiej – między Polską a najzamożniejszymi państwami Unii Europejskiej – napisał z okazji otwarcia nowej siedziby inspekcji Jarosław Kaczyński, przypominając, że poprzednie rządy traktowały tę część kraju po macoszemu, likwidując placówki służby zdrowia, posterunki policji czy szkoły, co pogłębiało i tak duże dysproporcje w rozwoju regionów.

W uroczystości uczestniczył także wojewoda lubelski, prof. Przemysław Czarnek. Zdaniem wojewody, otwarcie biura to wyraz dbałości polskiego rządu o gospodarczą aktywizację Polski wschodniej i konkretny przykład działania na rzecz wyrównania szans wszystkich mieszkańców Polski w dostępie do usług publicznych i rynku pracy. - Dekoncentracja takiej działalności ma na celu również ożywienie gospodarcze północnej części naszego regionu - zaznaczył wojewoda.


powrót...