Strona Główna

Aktualności

Przywróćmy tradycję TUW

22 marca br. w biurze senatora Grzegorza Biereckiego w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie prezesów lokalnych grup producenckich z powiatów bialskiego, radzyńskiego i parczewskiego.

Podczas spotkania przedstawiciele Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Instytutu Sobieskiego zaprezentowali zebranym tam przedsiębiorcom zasady funkcjonowania towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych; bardzo popularnej na zachodzie niekomercyjnej, formy działania zakładu ubezpieczeń, którego głównym celem jest zabezpieczenie ubezpieczających się od wybranych ryzyk, nie zaś generowanie zysku dla akcjonariuszy. Dzięki czemu wypracowane nadwyżki nie odpływają z zakładu i mogą wrócić do ubezpieczonych poprzez obniżenie płaconych przez nich składek w kolejnym roku ubezpieczeniowym.

Zakłady ubezpieczeniowe działające w formie TUW-ów cieszą się bardzo dużym zaufaniem społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych a wśród 10 największych na świecie ubezpieczycieli aż 6 to towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Dla przykładu w Finlandii udział towarzystw ubezpieczeniowych w rynku wynosi około 73%, w Austrii (60%), Niemczech (44%) a we Francji (39%). Podobnie jest w Japonii i USA gdzie udział tej formy ubezpieczeń w rynku stanowi odpowiednio 41% i 34%.

Niestety mimo przedwojennej tradycji ta forma ubezpieczania się została zniszczona przez władze PRL-u, przez co jej udział w rodzimym rynku ubezpieczeniowym wynosi 2%. Stąd też przywrócenie poprzedniego stanu rzeczy i zbliżenie nas do rzeczywistości obowiązującej w w/w państwach stało się podstawowym celem działań jakich Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych zamierza podjąć się w najbliższym czasie. Tym bardziej, że w przypadku tzw. małego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych próg wymagań formalnych i finansowych nie jest wysoki, wręcz przeciwnie, jest w zasięgu niemal każdej zorganizowanej grupy społecznej czy branżowej. Wiele jak zawsze zależy od nas samych, od stopnia zorganizowania grup chcących skorzystać z możliwości jakie daje im w tym przedmiocie ustawodawca. Dlatego cieszy fakt, że po wysłuchaniu prelekcji, obecni na spotkaniu przedstawiciele grup producenckich wyrazili zainteresowanie budowaniem własnego towarzystwa ubezpieczeń, a kolejne pytania kierowane do prelegentów pozwoliło rozwinąć zagadnienie o dodatkowe aspekty i nowe perspektywy zarysowującej się współpracy.

Termin kolejnego spotkania wstępnie ustalono na okres poświąteczny, na którym krąg przedsiębiorców ma powiększyć się o kolejnych zainteresowanych wzięciem udziału w nowym przedsięwzięciu.

Autor: Paweł Fąk, Tygodnik Podlaski

powrót...