Strona Główna

Aktualności

14 listopada 2015

Senator Grzegorz Bierecki na czele Komisji Finansów

Senat wybrał 13 listopada przewodniczących 15 senackich komisji stałych, w tym nowej komisji infrastruktury oraz połączonej komisji spraw zagranicznych i ds. Unii Europejskiej – które w poprzedniej kadencji funkcjonowały oddzielnie.

W zaszczytnym gronie ekspertów, którzy przewodniczą komisjom senackim znalazł się senator Południowego Podlasia. Grzegorz Bierecki został szefem senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Przedmiotem działania komisji budżetu i finansów jest m.in. polityka pieniężna państwa, dochody i wydatki budżetowe, fundusze celowe, kontrola skarbowa, rachunkowość, prawo dewizowe. Komisja zajmuje się także funkcjonowaniem rynku finansowego - bankowością, ubezpieczeniami, fundusze inwestycyjnymi czy papierami wartościowymi.

Warto odnotować, że w regulaminie senatu zaszły zmiany pozwalające na połączenie komisji spraw zagranicznych oraz ds. Unii Europejskiej a także powołanie odrębnej komisji infrastruktury. W gestii nowego podmiotu leżą kwestie dotyczące gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej, gospodarki morskiej, transportu, informatyzacji oraz budownictwa. Komisji Infrastruktury przewodniczył będzie Stanisław Kogut (PiS).

Przewodniczącym komisji rolnictwa i rozwoju wsi został Jerzy Chróścikowski (PiS).

powrót...