Strona Główna

Aktualności

W obronie katolickiej tożsamości

17 grudnia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się konferencja „Tożsamość Religijna i Kulturowa Europy". Wydarzenie współorganizuje Polski Instytut Katolicki „Sursum corda", którego fundatorem jest senator RP Grzegorz Bierecki.

Podczas konferencji głos zabiorą m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp. Celestino Migliore, prezes instytutu „Sursum Corda” Kazimierz Smoliński, senator Jan Filip Libicki, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie oraz senator RP Grzegorz Bierecki.

Dyskusja będzie połączona z prezentacją polskiego wydania doskonałej książki Tożsamość religijna i kulturowa Europy. Sprawa krzyża autorstwa prof. Carlo Cardii. Włoski prawnik wnikliwie analizuje wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie pewnej Włoszki, zdaniem której obecność krucyfiksu w szkole narusza wolność przekonań. Trybunał podzielił pogląd skarżącej. Prof. Cardia poddał orzeczenie miażdżącej krytyce, wskazując na szereg niepodważalnych argumentów przemawiających za przeciwnym rozstrzygnięciem. Opracowanie stało się podstawą skutecznego odwołania rządu włoskiego od wyroku Trybunału. Senator RP Grzegorz Bierecki przekazał już kilka pierwszych egzemplarzy książki nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce abp. Celestino Migliore oraz ambasadorowi Włoch Ricardo Guariglii.

Inicjatywy zmierzające do obrony katolickiej tożsamości Polski stają się z dnia na dzień coraz bardziej potrzebne, zwłaszcza wobec światopoglądowej wojny rozpętywanej przez lewicę. Najnowszym rozdziałem tej wojny są żądania posłów Twojego Ruchu, aby usunąć krzyż z polskiego Sejmu. Ta sprawa również może znaleźć swój finał w Strasburgu.

- Brutalność ataków ze strony środowisk ateistycznych, których celem jest usunięcie z przestrzeni publicznej symboli religijnych, prowadzi do ekstremalnych zachowań. Zachowań wytwarzających napięcia społeczne i w tym sensie naruszających interes ogólny. Mniejszość przecież nie może tylko domagać się tolerancji dla swoich poglądów, ale musi także tolerować postawy większości – mówił podczas wrześniowej konferencji pt. Ochrona uczuć religijnych w Polsce senator RP Grzegorz Bierecki.

powrót...