Strona Główna

W mediach

FC Barcelona też jest spółdzielnią!

wGospodarce.pl - 15 lipca 2014

Dramatem jest fakt, że polscy spółdzielcy, aby szukać ochrony, muszą iść do Parlamentu Europejskiego. Bowiem to polski Sejm i Senat powinien dbać o ich prawa. Spółdzielczość to jest polski kapitał, a przepisy w Polsce dyskryminują tą formę działalności i hamują jej rozwoju. Dlatego senacki zespół ds. spółdzielczości, oprócz poparcia dla stanowisko Krajowej Rady Spółdzielczej ws. petycji do Parlamentu Europejskiego, zobowiązał się też do zweryfikowania zasad rachunkowości dot. SKOK-ów oraz zobowiązał się do zorganizowania konferencji na temat społecznej roli Kas Oszczędnościowych w Polsce. Upominający się o prawa dla ruchu spółdzielczego w Polsce Senator Grzegorz Bierecki przypomniał, że Klub FC Barcelona też jest spółdzielnią.

Senacki zespół ds. spółdzielczości zajął się sprawą petycji do Parlamentu Europejskiego podpisanej przez 127 tys. członków spółdzielni. Sygnatariusze proszą w niej o przyjrzenie się polskiemu prawodawstwu, które ich zdaniem, dyskryminuje działalność spółdzielczą.

W Polsce panuje przekonanie, że spółdzielczość powinna być mała, gminna i XIX wieczna. Ale po to by móc dobrze służyć członkom spółdzielni musi funkcjonować ekonomia skali. Duże spółdzielnie są w stanie zrobić więcej. Proszę pamiętać, że FC Barcelona też jest spółdzielnią – podkreślał senator Grzegorz Bierecki.

Na posiedzenie, obok grona parlamentarzystów, ekspertów i reprezentantów zrzeszeń spółdzielczych, zostali zaproszeni także przedstawiciele Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

Nie przybył natomiast, mimo zaproszenia - prezes Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak. Przewodniczący KNF, która ma jakoby czuwać nad polskim rynkiem finansowym, wystosował jedynie list do marszałka Bogdana Borusewicza, w którym oświadczył, że nie widzi możliwości wzięcia udziału w dyskusji, gdyż przygotowana petycja godzi w autorytet najważniejszych organów państwa. Jakubiak – sprawujący swoją funkcję z nadania premiera RP – uznał też Senat za niewłaściwe miejsce do prowadzenia takich dyskusji, ze względu na jego narzucające się konotacje polityczne.

Skorzystaliśmy z prawa wspólnotowego, które nam przysługuje. Nikogo nie chcemy dezawuować. Mogę powiedzieć, że czuję się obrażony tym pismem, które otrzymaliśmy – mówił dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Krajowej Rady Spółdzielczej.

Źródło: "Senator Grzegorz Bierecki przypomina: przecież FC Barcelona też jest spółdzielnią"

 

 

Przeczytaj więcej o Grzegorzu Biereckim na wGospodarce.pl

powrót...