Strona Główna

W mediach

Pracownicy SKOK i święty Mikołaj

Tygodnik Podlaski - 27 grudnia 2013

Święty Mikołaj zawędrował do Międzyrzeca, aby uszczęśliwić ponad setkę dzieci, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”. Mikołajowi pomógł w tym senator Grzegorz Bierecki, pracownicy instytucji systemu SKOK oraz Kasy Stefczyka..

Gdy na wigilijnym spotkaniu Stowarzyszenia „Jedno Serce” prezes Jarosław Wojtasiński dziękował osobom, które pomogły świętemu Mikołajowi w uszczęśliwieniu dzieci, największymi owacjami przyjęto nazwisko senatora Grzegorza Biereckiego.

Nie bez przyczyny. Właśnie do senatora stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o pomoc w przygotowaniu świątecznych podarunków dla jej podopiecznych – dzieci z rodzin zastępczych z Międzyrzeca i okolic oraz Rodzinnych Domów Dziecka w Bohukałach i Żabcach. Grzegorz Bierecki w takich sytuacjach nie zwykł odmawiać. Przyjął od Jarosława Wojtasińskiego 110 listów od dzieci, w których były prośby o świąteczne podarunki. Następnie zawiózł je do Trójmiasta na wigilijne spotkanie Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Spisane dziecięce marzenia trafiły do osób z Kasy Krajowej, Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, SKOK Ubezpieczenia, Towarzystwa Finansowego SKOK, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SKOK, Towarzystwa Zarządzającego SKOK, Kasy Stefczyka, Spółdzielczego Instytutu Naukowego oraz spółki Apella – wydawcy Tygodnika Podlaskiego. Dzięki pracownikom wymienionych instytucji do Międzyrzeca przywieziono cztery palety wypełnione świątecznymi paczkami.

– Pan senator ma dobry kontakt ze świętym Mikołajem – podkreślał na wigilijnym spotkaniu Dariusz Stefaniuk z Fundacji Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie, który w imieniu senatora przekazał prezenty. Jarosław Wojtasiński składając świąteczne życzenia powiedział: – Pomyślcie przy choince o tych naszych przyjaciołach, którzy poświęcili czas i włożyli serce w to, aby spełnić marzenia.

W przygotowanie świątecznych podarunków zaangażowały się także osoby współpracujące ze stowarzyszeniem: Aneta i Piotr Wróblewscy, Krzysztof i Marzena Adamowicz, Daniel Jasiuk, Krzysztof Grzeszyk, Krystyna Bajbak, Eugenia i Mirosław Kilik, Małgorzata i Łukasz Zaborowscy oraz Stanisław Wojtasiński.

Wigilijne spotkanie Stowarzyszenia Jedno Serce odbyło się 20 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Międzyrzecu.

***

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce” zrzesza rodziców zastępczych i inne osoby dobrej woli, którym leży na sercu rozwój rodzinnych form opieki zastępczej. Dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych, dzięki opiece rodzin zastępczych i domów rodzinnych mają większą szansę na lepszy rozwój, prawidłowy wzorzec rodzinny i szczęśliwe życie. Stowarzyszenie jest członkiem – założycielem Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Prowadzi Rodzinny Dom Dziecka w Żabcach oraz świetlicę socjoterapeutyczną Strefa Serca w Międzyrzecu.

powrót...