Strona Główna

W mediach

Fakt Pieniądze
3 sierpnia 2011

Świat po raz kolejny docenił działalność polskich SKOK-ów

Świat po raz kolejny docenił działalność polskich SKOK-ów Grzegorz Bierecki prezes KSKOK

FAKT Pieniądze - 3 sierpnia 2011

Grzegorz Bierecki został wybrany na pierwszego wiceprzewodniczącego Światowej Rady Unii Kredytowych.

To wielkie wyróżnienie zarówno dla Polski, jak i dla Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Grzegorz Bierecki, prezes Krajowej SKOK został jednogłośnie wybrany na pierwszego wiceprzewodniczącego Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU). W Glasgow w Wielkiej Brytanii właśnie zakończyła się konferencja WOCCU, która zrzesza odpowiedniki polskich Kas z całego świata. Wybór Grzegorza Biereckiego to dowód na to, jak wielką renomą cieszą się polskie Kasy kredytowe na świecie. Dynamiczny rozwój spółdzielczości finansowej sprawia, że SKOK-i od lat stawiane są za wzór organizacji i symbol skutecznej walki z kryzysem ekonomicznym.

- To wielki honor i wyraz uznania dla osiągnięć polskiego ruchu. Jesteśmy pokazywani jako przykład sukcesu. Dla mnie osobiście oznacza to więcej pracy na rzecz rozwoju światowych unii, ale cóż, pomoc którą dostaliśmy kiedyś od WOCCU, od dojrzałych organizacji amerykańskich i kanadyjskich zobowiązuje. Dziś polskie Kasy uważane są za instytucje rozwinięte i to od nas oczekuje się pomocy, której chętnie udzielamy - mówi Grzegorz Bierecki.

Uczestnicy tegorocznej konferencji dyskutowali przede wszystkim o podnoszeniu standardów działania unii kredytowych i przedstawiali propozycje planów rozwoju młodych ruchów spółdzielczości finansowej (w konferencji po raz pierwszy uczestniczyły unie z Afganistanu i Haiti). Rozmawiali również o sposobach praktycznej realizacji idei spółdzielczości. Znaczący udział we wdrażaniu tych założeń mają polskie SKOK-i.

- Model polskich Kas pokazywany jest jako wzorcowy. Z naszych doświadczeń korzystają miedzy innymi koledzy z Europy Wschodniej, Centralnej i Azerbejdżanu, gdzie unie rozwijają się. Pomagamy w tworzeniu dobrego prawa, szkoleniu pracowników i działaczy Kas. - mówi Grzegorz Bierecki. - Nasze osiągnięcia inspirują organizacje z różnych regionów świata. W październiku będziemy gościli w Polsce prezesów z lig stanowych w USA którzy szukają nowych rozwiązań. Mam na myśli przede wszystkim model grupy Kas Stefczyka, który Amerykanie obserwują z wielkim zainteresowaniem i zaczynają go wdrażać, choćby w Kalifornii.

Unie kredytowe w wielu krajach mają istotny wpływ na gospodarkę. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Irlandii należą do nich miliony ludzi, którzy dzięki nim mogą liczyć na dostęp do tanich i atrakcyjnych usług finansowych. Szczególnie ważne jest to teraz, kiedy organizacje finansowe stały się tak wielkim problemem dla rządów poszczególnych państw i ciężarem dla podatników. Okazuje się, że model gospodarowania, który promują unie kredytowe, jest modelem bezpiecznym, odpornym na kryzysy. I z tego powodu jest wspierany przez mądre rządy – dodaje prezes KSKOK.

Istotną rolę spółdzielczości finansowej dostrzegł także były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, który wziął udział w konferencji. Nawiązując do misji unii kredytowych, która zakłada współpracę i wzajemną pomoc, w swoim wystąpieniu były szef brytyjskiego rządu podkreślił, że unie kredytowe pokazały światu ludzką twarz finansów. – Przyglądajcie się zatem uważnie prawu, które może ograniczyć inicjatywy unii, i róbcie wszystko co w waszej mocy, aby zmienić je tak żeby unie kredytowe mogły działać w pełni efektywnie - mówił Brown. Decyzja Światowej Rady to nie tylko sukces instytucji. To również sukces człowieka, który zbudował system SKOK-ów w Polsce. W ciągu niecałych 20 lat powstała duża organizacja finansowa oparta na rodzimym kapitale. Co więcej, angażując się w akcje charytatywne, wspierając powodzian oraz działając na rzecz rozwoju kultury i zachowania dziedzictwa narodowego, polskie Kasy udowadniają, że sukces może mieć ludzkie oblicze.

W swojej misji SKOK-i nie tylko realizują idee światowej spółdzielczości, ale także nawiązują do tradycji Kas zakładanych na terenie Galicji przez polskiego patriotę Franciszka Stefczyka. Są instytucjami samopomocy finansowej, stawiającymi sobie za cel działanie dla dobra i poprawy sytuacji materialnej, warunków i szans życiowych swoich członków i ich rodzin. Spełniając rolę społeczną, obsługują także ludzi, którzy bez możliwości korzystania z kas kredytowych byliby pomijam w dostępie do usług finansowych.

Do pobrania:

powrót...