Strona Główna

Życiorys

Grzegorz Bierecki

Twórca i założyciel Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce - instytucji finansowej zrzeszającej ponad 2,6 miliony gospodarstw domowych z aktywami ponad 16 miliardów zł.

Posiada 20-letnie doświadczenie związane z rynkiem finansowym w Polsce. Od 12 lat jest członkiem Rady Dyrektorów WOCCU z siedzibą w Madison (USA), a więc jednej z największych i najbardziej liczących się w świecie organizacji finansowych ze 101 krajów, z aktywami ponad 1,6 biliona dolarów. W WOCCU od 7 lat przewodniczy Komitetowi ds. Regulacji i Legislacji.

Opiniuje projekty zmian przepisów dla najważniejszych na świecie organizacji, takich jak Komitet Bazylejski, Komisja i Parlament Europejski, czy Grupa G20.

W lipcu 2013 roku - na światowej konferencji w Ottawie - jednogłośnie zostaje wybrany przewodniczącym WOCCU.

Od 2011 roku pełni obowiązki pierwszego wiceprzewodniczącego WOCCU.

W październiku 2006 roku Grzegorz Bierecki został powołany przez ministra finansów do Rady Rozwoju Rynku Finansowego (składająca się z szefów najważniejszych instytucji finansowych w Polsce) będąca dla Ministerstwa Finansów organem opiniodawczym i doradczym w sprawach rynku finansowego.

W dniach 4-6 grudnia 2006 r. w Waszyngtonie odbyło się inauguracyjne posiedzenie tzw. Grupy G7, a więc przedstawicieli siedmiu najbardziej rozwiniętych Unii Kredytowych na świecie. W jej skład wchodzą Unie z Ameryki, Australii, Kanady, Karaibów, Irlandii, Brazylii i Polski, reprezentowanej przez Grzegorza Biereckiego. Zaproszenie do tego szacownego grona szefa polskich kas kredytowych było potwierdzeniem ogromnej roli, jaką w naszym kraju spełnia instytucja finansowa będąca alternatywą dla komercyjnych banków. To także dowód na docenienie poza granicami naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Podczas IV Światowego Kongresu Rodzin, który odbył się w Warszawie w dniach 11-13 maja 2007 r., Grzegorz Bierecki, odebrał niezwykle prestiżowe wyróżnienie przyznane Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej „Za prowadzenie edukacji ekonomicznej rodzin, uczenie ich samopomocy finansowej oraz kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny”.

W marcu 2010 r. powołany przez prezydenta RP do Narodowej Rady Rozwoju.

Grzegorz Bierecki, urodzony 28 IX 1963 r., w czasach szkolnych i studenckich - w latach 80. - założyciel i członek m.in. Federacji Młodzieży Szkolnej i NZS. W maju 1988 roku współorganizował strajki studenckie w Gdańsku. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w podzespole ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Działacz i pracownik NSZZ „Solidarność”.  

W 2001 roku został wyróżniony odznaką ministra kultury i dziedzictwa narodowego – Zasłużony Działacz Kultury.

W 2005 roku w uznaniu zasług dla idei wolnej i solidarnej Polski został uhonorowany Medalem 25 rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych. W 2007 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Materiał filmowy

Galeria zdjęć

Grzegorz Bierecki - kandydat na senatora RP