Strona Główna

Nagrody i wyróżnienia

Grzegorz Bierecki jest honorowym obywatelem miast amerykańskich: Kansas City w Missouri oraz City of Rocky Mount w Północnej Karolinie  i laureatem nagród ekonomicznych.

Otrzymał wiele wyróżnień za wspieranie rozwoju unii kredytowych w Europie Środkowo-Wschodniej.
W 2007 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Wielokrotnie zaliczany był do najbardziej wpływowych Polaków (ranking Wprost w 2008 roku, ranking Tygodnika Przegląd w 2008 i 2011 roku). Grzegorz Bierecki jest także laureatem nagrody im. Grzegorza Palki (nagrody za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego, którą od 1998 r. przyznaje Liga Krajowa). Kapituła Nagrody „Tęczy Polskiej” przyznała Grzegorzowi Biereckiemu tytuł Menedżer-Spółdzielca za stworzenie, rozwój i osiągnięcia Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

Grzegorz Bierecki został też powołany przez ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Narodowej Rady Rozwoju, powstałej jako gremium opiniodawczo-doradcze.

Zainicjowanie Rady prezydent uznał za konieczne ze względu na brak funkcjonującego w Polsce organu lub ciała, które stwarzałoby możliwość zasadniczej debaty programowej o rozwoju naszego kraju i jego przyszłości. Prezydent chciał, aby Narodowa Rada Rozwoju definiowała kluczowe wyzwania i oceny zagrożeń rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, klasyfikowała programy z tego obszaru oraz formułowała cele strategiczne. Efektem jej prac miały być bieżące i przekrojowe analizy dotykające problemów ekonomicznych i społecznych.

Grzegorz Bierecki jest jednym z twórców projektu ustawy o upadłości konsumenckiej. Ustawa w kształcie zaproponowanym przez Biereckiego skutecznie rozwiązywała problemy zbytniego zadłużenia Polaków, dając możliwość wyjścia z kredytowej pętli. Niestety, przegłosowano inny projekt, który nie sprawdza się w praktyce. Nie jest dopasowany do realiów przeciętnego gospodarstwa domowego i niewiele osób może z niego skorzystać.

Założyciel polskich kas kredytowych bardzo mocno zaangażował się też w działania zmierzające do ograniczenia problemu lichwy, czyli ustalenia ustawą maksymalnego oprocentowania kredytu. W tym przypadku również dobre prawo, którego współtwórcą był Bierecki, przepadło w Sejmie, ale ograniczenie progu kredytowego w górnej granicy zostało przyjęte, co można traktować jako osobisty sukces prezesa Krajowej SKOK.

Kasy kredytowe zarządzane przez Grzegorza Biereckiego stale angażują się w akcje edukacyjne, pomocowe, chronią skarby polskiej kultury zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnym. W 2001 roku został on wyróżniony odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony Działacz Kultury.

Także między innymi w uznaniu tych zasług Grzegorz Bierecki został przyjęty do Konfederacji Przyjaciół Jasnej Góry i wyróżniony medalem Konfederacji. Kapituła orderu św. Brygidy Szwedzkiej w Gdańsku przyznała mu Ekumeniczny Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Św. Brygidy jako szczególny wyraz uznania za zasługi w krzewieniu ideałów ekumenizmu i kultu św. Brygidy Szwedzkiej. Klasztor na Skałce odznaczył Biereckiego medalem z okazji 750-lecia kanonizacji św. Stanisława za wyjątkowe zasługi oraz aktywny udział w rozwoju Sanktuarium Św. Stanisława i Klasztoru Paulinów na Skałce. Jest laureatem nagrody tygodnika katolickiego Niedziela Sursum Corda.